Fra NHO Mat og Drikke
 

NHO nettkurs: Grunnkurs i HMS for baker- og konditorbransjen

Kurset skal gi verneombud (VO) og arbeidsmiljøutvalgets medlemmer (AMU-) og arbeidsgivere og ledere i bransjen, tilstrekkelig kunnskap til å utøve sine funksjoner i henhold til arbeidsmiljølovens krav.
Nærbilde av en som elter en deig
 

Stortinget sier ja til personvernlov

Stortingets justiskomité går inn for at EUs regler om personopplysninger (den såkalte GDPR) skal gjelde i Norge, slik Regjeringen har foreslått.
EU-flagget
 
Nærbilde av en dommerklubbe
 

Hva skjer hvis arbeidstaker blir syk før eller i ferien?

Hvis arbeidstaker blir syk før ferien, kan vedkommende kreve ferien utsatt til senere i ferieåret. Forutsetningen er at sykdommen dokumenteres med legeerklæring og at kravet om utsatt ferie fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende skulle hatt før ferien.
En person som snyter seg