Politisk verksted Kongsberg
 
Invitasjon
Politisk verksted, Kongsberg Næringsforums lokaler, Kirketorget 4, 3616 Kongsberg. 6 juni

Velkommen til politisk verksted!

Ønsker du å gi innspill direkte til politikerne på hva som er viktig
for at din bedrift kan vokse?


Dato: 6 juni 2019. 
Sted: Kongsberg Næringsforum, Kirketorget 4 


6.juni inviterer NHO Viken Oslo og Kongsberg næringsforum deg til politisk verksted og speed-dating med ordførerkandidatene i din kommune, kandidater til Viken fylkesting og ungdomspolitikere. Her vil du kunne fortelle politikerne mer om de utfordringer og muligheter som du møter i hverdagen. Du vil også få muligheten til å diskutere hvordan dere sammen kan legge til rette for at din bedrift kan utvikle seg og vokse.

Vi håper du har anledning til å være med og bidra til utformingen av din kommunes næringspolitikk.
 

Politisk verksted 15:00-17:00
 
  • Velkommen ved Wivi-Ann Bamrud, leder KNF og Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo
  • Speedating mellom bedrifter og politikere
  • Oppsummering
  • Takk for i dag