Workshop om menneskerettigheter, anstendig arbeid og antikorrupsjon
 
Invitasjon

Dilemmasamling om ansvarlig næringsliv


Tid: 19. september kl. 09.00 - 11.00
Sted: Næringslivets Hus, Middelthuns gt 27,
Møterom: Gustav Vigeland 2

Velkommen til lansering og workshop

Fremtidens bedrifter må være
ansvarlige både hjemme og ute! Bedriftene må selv ta ansvar og arbeide målrettet for å unngå negativ innvirkning på omgivelsene ved hjelp av aktsomhetsvurderinger.

Utviklingen både i Norge og internasjonalt går i retning av at forventningene gjøres til rettslige forpliktelser, basert på internasjonale standarder som OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 er ett eksempel på dette. Som hjelp til å komme i gang med arbeidet med å etterleve kravene til et
ansvarlig næringsliv har NHO, Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv og Transparency International Norge med hjelp av medlemmer fra NHOs forum for bærekraft laget en dilemmasamling.

Dilemmaene viser eksempler på utfordringer som selskaper kan møte når det gjelder menneskerettigheter, anstendig arbeid og antikorrupsjon.

Samlingen lanseres den 19. september i form av en workshop der alle deltakerne i seminaret diskuterer ulike dilemmaer.

Program:
08:30 – 09:00 kaffe og mingling
09:00 – 09:30 Velkommen til NHO og lansering av Dilemmasamling for næringslivet om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og anti-korrupsjon

  • Viseadministrerende direktør i NHO Anniken Hauglie,
  • Leder av Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv Frode Elgesem,
  • Generalsekretær Transparency International Norge Guro Slettemark.
  • 09:30 – 11:00 Workshop
  • Introduksjon og igangsetting, Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv, sekretariatsleder Cathrine Halsaa

Vi starter med registrering og kaffe fra kl. 08.30.

Velkommen!
Meld deg på knapp
 
Næringslivets Hovedorganisasjon
Telefon: +47 23 08 80 00
Kontakt oss

nho.no