Stor interesse for Årskonferansen
Festforsamling, Erna Solberg og Petter Stordalen.
 
Hotellansatte
 
Mennesker på tur.
 
iPad.
 
Banner.