Invitasjon til Leverandørkonferanse i utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Behov møter løsning.


Invitasjon
 
Digital leverandørkonferanse 23. september 2020

Leverandørkonferanse

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, der behov møter løsning 

Er du leverandør av anleggsmaskiner og byggeplassløsninger med ønske om et større marked? Du får presentere dine løsninger.
 

Er du innkjøper eller fagansvarlig med ansvar for å nå myndighetenes klimakrav og miljømål? Du får kjennskap til flere muligheter.
Statsbygg går i "bresjen" når kommuner, fylkeskommuner og statlige foretak øker tempo i omstilling til utslippsfrie og fossilfrie bygge- og anleggsplasser.  
 

Leverandørutviklingsprogrammet, Miljødirektoratet, Digitaliseringsdirektoratet står bak planlegging og gjennomføring.

Dato    23. september 2020
Tid      Del   I, kl 09.00 - 10.30, Plenumsinnlegg
           Del  II, kl 11.00 - 14.30, Webinar
           (Forbehold om endring av tidspunkt)

Sted    Digital konferanse, link tilsendes før konferansedagen. 

For presentasjon av løsning; vi kontakter deg etter påmelding med nærmere informasjon, ultimo august. 


Vi tilrettelegger for at aktører i hele landet engasjeres:  

  • Byggherrer fra kommune, fylke og stat vil presentere sine behov og planer for kommende anskaffelser innen bygg- og anleggsbransjen.
  • Leverandører viser frem sine utslippsfrie og fossilfrie klimaløsninger innenfor anleggsmaskiner, kjøretøy, utstyr, byggvarme og -tørk.
  • Dialog med prosjekteiere som deler erfaringer fra gjennomførte prosjekter – hva skal til for å lykkes? Hvordan løse problemer underveis?
  • Du får informasjon om myndighetenes kommende krav

Konferansen er for:

  • Ledere og fagansvarlige i bedrifter som leverer maskiner med utslippsfrie løsninger til bygg- og anleggsplasser.
  • Innkjøpere, fagledere og ansvarlige fra eiendomsavdelinger som skal gjennomføre anskaffelser til bygg- og anleggsplasser de neste årene.
  • Klimarådgivere og andre interesserte
Mer utfyllende informasjon og endelig program vil bli tilgjengelig på Innovativeanskaffelser.no
Leverandørutviklingsprogrammet

Kontakt oss

Nettside