Invitasjon
Kurs 20. mai eller 9. juni 
Meld deg på knapp
Kurs 1: 20 mai kl 08.30 - 11.00 
Kurs 2: 9. juni kl 08.30 - 11.00 
Sted: Digitalt  
Pris: NOK 2000,- per deltager

Å HANDLE MED KINA I EN KREVENDE TID 

Kinas voksende marked og rivende teknologiutvikling gir store muligheter for norske bedrifter. Samtidig er det viktig å være klar over utfordringene. I kjølvannet av pandemien og med økende geopolitiske spenninger står mange i krevende dilemmaer. 

 
Bedriftene har et ansvar for hvordan mennesker, samfunn og miljø påvirkes av virksomheten, både i egen bedrift, hos leverandører og i verdikjeder. Bedriftene forventes å etterleve blant annet OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.
 
Hvilke aktsomhetsvurderinger bør norske bedrifter gjøre i sin internasjonale virksomhet, og hvilke dilemmaer og utfordringer står man overfor i krevende markeder?
 
NHO og LO ønsker, i samarbeid med The Governance Group ved kinaekspert Henning Kristoffersen, å gi deg  en innføring i hvordan din bedrift kan drive ansvarlig handel og næringsvirksomhet i Kina – et verdens mest dynamiske markeder. . Kurset adresserer de utfordringene norske selskaper erfarer i handelen med Kina, og tar for seg generelle temaer når det gjelder ansvarlig næringsliv.

Kurset legger opp til erfaringsdeling, og det vil blant annet være innledninger fra følgende bidragsytere:
 • Tore Myhre, avdelingsdirektør, NHO
 • Kristel Tonstad, fagdirektør, OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv
 • Chen Wei, spesialrådgiver, LO
 • Reidun Blehr Lånekan og Simen Høy Dypvik, seniorrådgivere, Etisk handel Norge
 • Henning Kristoffersen, spesialrådgiver, The Governance Group 
   
Hvem kan delta?
Norske bedrifter som har virksomhet i Kina, handler med Kina, eller som har ambisjoner om å gå inn i det kinesiske markedet. Kurset egner seg både for ledere og kolleger som befinner seg i hjemme i Norge eller i Kina. Kurset er på norsk. 
Begrenset antall plasser. 

Hva sitter du igjen med etter kurset?
 • Oppdatert innsikt om politiske og handelsmessige dilemmaer for norsk næringsliv.
 • Utvidet forståelse når det gjelder kinesisk politisk utvikling og forretningskultur.
 • Kjennskap til internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv og hvordan disse etterleves
 • Bistand til å håndtere de utfordringer og dilemmaer som følger av å satse i det kinesiske markedet.
   

Om du har spørsmål omkring det faglige innholdet og om dette er noe din bedrift kan delta på, ta kontakt med Henning Kristoffersen

Meld deg på knapp
 
Næringslivets Hovedorganisasjon
Telefon: +47 23 08 80 00
Kontakt oss

nho.no